Razvoj kadrov, kompetenčni model in upravljanje s talenti

RAZVOJ KADROV

Strategija razvoja kadrov temelji na dobri analizi stanja v podjetju ter primerjavi z naprednimi in uspešnimi modeli po svetu. Strategija razvoja kadrov podpira strategijo razvoja in vizijo podjetja. Če podjetje tega še nima ali je potrebna osvežitev, jo pripravimo skupaj z vodstvom.

Razvoj kadrov se začne s kvalitetnim rekrutiranjem in se nanaša na področja izobraževanj in usposabljanj, na delovno uspešnost in motivacijo ter na napredovanja in nagrajevanja. Z obdobnim razvojnim pogovorom zaokrožimo pregled stanja in določimo cilje za naprej.

KOMPETENČNI MODEL

Kompetenčni model je orodje za prepoznavanje vrzeli med trenutnim stanjem razvitosti kompetenc in zahtevanim. Kompetence postavimo skupaj z vami zato, da pokrijemo vsa področja ob upoštevanju strategije nadaljnjega razvoja podjetja, razvoja kadrov in njegove vizije.

Ker se vsak lahko drugače oceni, kot ga vidijo drugi, izvedemo ocenjevanje po metodi 360 stopinj. Sledi analiza, razlaga povratnih informacij ter intervju. Kot sklepni korak je priprava plana izobraževanj. Češnja na torti pa so individualni razvojni in karierni načrti za ključne kadre in potenciale.

UPRAVLJANJE S TALENTI

Pri razvoju kadrov je izredno pomembno tudi poznavanje upravljanja s talenti. Zaposlene z večjim potencialom za razvoj svojih talentov moramo čimprej prepoznati in z njimi načrtno delati. Če opravimo kvalitetno selekcijo kadra smo že na dobri poti, da bomo razvili odlične talente v smeri, ki je za podjetje potrebna.

Na ta način so zadovoljni zaposleni, delodajalci in stranke, ker pri vas kupujejo kvalitetne izdelke ali storitve. Potenciale pri upravljanju s talenti prepoznavamo z orodjem in intervjuji. Že zaposlene pa poleg tega še preko kazalnikov uspešnosti in timskega dela. Na podlagi poglobljene analize merjenja potencialov izdelamo predlog razvojnih aktivnosti, izobraževanja in coachinge.

Skupaj lahko nadgradimo vaš razvoj kadrov s posebno aplikacijo

Razvoj kadrov lahko nadgradimo s posebno aplikacijo. Uporabite sodobno on line orodje Talent Management® s katerim boste izvajali prepoznavanje, selekcijo in razvoj potencialov:

 • Pojasni vam prednosti in razvojne možnosti
 • Pomaga vam izbrati prave razvojne ukrepe
 • Omogoča vam preverjanje napredka
 • Dvigne vašo učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev

 

V HRM Business uporabljamo različna psihometrična orodja in pristope:

 • IMDE Talent Management
 • PI, SDI, NLP

S tem si boste optimizirali donosnost v vašo razvojno naložbo na področju kadrov. Razvoj kadrov je čedalje pomembnejši del vsakega sodobnega podjetja.

 • Talent Developer prikaže razvojne ukrepe, ne samo za izboljšanje sodelavcev, temveč tudi za tiste, ki imajo srednjeročno razvojno perspektivo, da razvijejo večjo povezanost skupaj s kolegi, v timu in do podjetja. Tako se potem ne dogaja, da hočejo pri prvih težavah takoj spet zapustiti podjetje.
 • Talent Management IMDE je orodje za področje iskanja, selekcije in razvoja kadrov ter iskanje najboljše možne razporeditve na delovno mesto »pravi ljudje na pravih mestih«.
 • Cilj je prepoznati potenciale in jih usmerjeno nadgrajevati za še večjo učinkovitost v poslovnih procesih.
 • Prepoznavamo tudi vedenje v timu, stresne faktorje, zmožnost sprejemanja odločitev, odnos do win-win strategije, razumevanje vlog in zaznavanje perspektiv.
 • Rezultati so odlična in natančna podlaga za intervju in za pripravo kariernih načrtov.

 

Zmanjšajte tveganje odhoda dobrih kadrov

Lahko izmerimo odmik od tveganja, da nas dober zaposleni zapusti. Prepoznamo možne razloge za odpoved in se o tem že prej pogovorimo, preden je prepozno.

Velikokrat je tako, da ravno najboljši zaposleni ne jamrajo in ne kažejo nobenih očitnih znakov nezadovoljstva. Pridno se trudijo delati do konca, potem pa nas presenetijo z odpovedjo, ko se ne da več kaj veliko narediti.

Z našim orodjem lahko izmerite možnosti odpovedi in se tako pravočasno pogovorite s kadrom, ki je za vas ključnega pomena.